מצברים לקלנועית, ברשותנו ארבע ניידות שרות המגיעות לבית הלקוח, כל הניידות מצוידות, כל הדרוש ,למתן השרות או תיקון התקלה במקום. במידה והתקלה גדולה/חריגה נלקחת הקלנועית להמשך טיפול בבית המלאכה והלקוח מקבל קלנועית חלופית ללא עלות נוספת

מצברים לקלנועית, ברשותנו ארבע ניידות שרות המגיעות לבית הלקוח, כל הניידות מצוידות, כל הדרוש ,למתן השרות או תיקון התקלה במקום. במידה והתקלה גדולה/חריגה נלקחת הקלנועית להמשך טיפול בבית המלאכה והלקוח מקבל קלנועית חלופית ללא עלות נוספת