קלנועית יד שנייה

חיים גלעדי- שר התחבורה המקומי
לקנות קלנועית מאדם אמין ומקצועי לקנות קלנועית מ
חיים גלעדי!!!