FacebookGoogle+

השירות הטוב ביותר בארץ - חיים גלעדי

FacebookGoogle+
 
דרכי הטיפול בקלנועית  קלנועית

למלא אוויר בגללים פעם ב - 3 שבועות

מים במבצרים פעם בחצי שנה

חיזוקי ברגים - מומלץ להזמין שירות


אין צורך בטיפול ואחזקה
שרות לא תחרות
השרות הכי אמין והכי מהיר
לכל בעיה יש פתרון
תיקון מעל 24 שעות - קלנועית חלופית
חילוץ
סיוע בהעברה