דרכי הטיפול בקלנועית  קלנועית 
למלא אוויר בגללים פעם ב - 3 שבועות, 
מים במבצרים פעם בחצי שנה, 
חיזוקי ברגים - מומלץ להזמין שירות
אין צורך בטיפול ואחזקה, שרות לא תחרות,
השרות הכי אמין והכי מהיר, לכל בעיה יש פתרון תיקון מעל 24 שעות - קלנועית חלופיתחילוץ, סיוע בהעברה